संकेतस्थळाचे अस्तित्वः यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई च्या सौजन्याने

ketkardnyankosh.com हे संकेतस्थळ यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान यांच्या सौजन्याने इंटरनेटवर दिसत आहे. त्याची निर्मिती व ऑनलाईन अस्तित्व यामागील सौजन्य संस्थेचे आहे. ketkardnyankosh.com संकेतस्थळ हे यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई यांच्या मालकीचे आहे.